Εκπαιδευτικό υλικό ΠΕ86 Δημοτικό:


Εκπαιδευτικό υλικό ΠΕ86 Γυμνάσιο:


Εκπαιδευτικό υλικό ΠΕ86 Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο:


Διαθεματικό και διεπιστημονικό υλικό:

  • H Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης  διαθέτει στους εκπαιδευτικούς  19  διαθεματικά ή/και διεπιστημονικά εκπαιδευτικά σενάρια για την υπηρεσία της εξ ανάγκης, εξ’ αποστάσεως, σχολικής εκπαίδευσης. Τα εκπαιδευτικά αυτά σενάρια παρήχθησαν στο έργο CRISS και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τα κατεβάσουν από εδώ. Επειδή ακριβώς το κάθε σενάριο έχει σχεδιαστεί ώστε να επιδιώκει τους διδακτικούς στόχους δύο ή και περισσοτέρων μαθημάτων,  δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα, στο πλαίσιο της εξ’ αποστάσεως σχολικής εκπαίδευσης, να στέλνουν/αναρτούν μια εργασία για τους μαθητές τους  που αφορά σε δύο, τρία ή και τέσσερα μαθήματα: Πχ  το σενάριο «Από τον Χρυσό Αιώνα του Περικλή στην φρίκη του Πελοποννησιακού πολέμου» καλύπτει διδακτικούς στόχους και περιεχόμενο των μαθημάτων Ιστορία, Αρχαία, Λογοτεχνία και Πληροφορική, το σενάριο «Μες τον καθρέφτη και τι βρήκε η Αλίκη εκεί» καλύπτει διδακτικούς στόχους και περιεχόμενο των μαθημάτων κοινωνικών επιστημών, Πληροφορικής, Βιολογίας και  Αγγλικής γλώσσας κοκ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται και το πλήθος των εργασιών που καλούνται να πραγματοποιήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πλαίσιο της μελέτης τους, ενώ δημιουργούνται και κίνητρα εξ αποστάσεως συνεργασίας μεταξύ τους.  Στο πλαίσιο της  εξ ανάγκης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης,  καλό είναι να επιλέγεται και να ανατίθεται στους μαθητές και στις μαθήτριες, κάθε φορά, μέρος του εκπαιδευτικού σεναρίου με τη μορφή μιας εργασίας (task), έως ότου ολοκληρωθεί, σταδιακά, το εκπαιδευτικό σενάριο


Άλλες ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό: