Οδηγίες Υπουργείου Παιδειάς


Οδηγίες για την πλατφόρμα Webex Meetings (για όλες τις ειδικότητες): [τα links που είναι σαν διεγραμμένα, αφορούν κυρίως την παλαιότερη διαδικασία για το webex που χρησιμοποιήθηκε στην καραντίνα της Άνοιξης] 


Οδηγίες για την πλατφόρμα Zoom (για όλες τις ειδικότητες):


Οδηγίες για την πλατφόρμα Eclass / Η-τάξη (για όλες τις ειδικότητες):


Οδηγίες για την πλατφόρμα e-me (για όλες τις ειδικότητες):


Οδηγίες για την πλατφόρμα Edmodo (για όλες τις ειδικότητες):


Οδηγίες για την πλατφόρμα Google Classroom (για όλες τις ειδικότητες):


Οδηγίες για την πλατφόρμα ClassDojo (για όλες τις ειδικότητες):


Ενημερωτικό υλικό σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο:

Γενικές οδηγίες και βοηθητικές εφαργμογές


Διαβάστε παιδικά παραμύθια που γράφτηκαν ειδικά για τον κορωνοϊό [openbook.gr]